Siikalatvan kunnassa sijaitseva Kivinevan tuulipuisto on luvitusvaiheessa

Kivinevan tuulivoimahanke on luvitusvaiheessa. Hankealue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Siikalatvan kunnassa. Alustavasti alueelle suunnitellaan enintään 28 voimalan tuulipuistoa ja sen oheen noin 100–300 MWp aurinkovoimaa.

Hankkeen omistaa 100% Taaleri Energian hallinnoimat rahastot. Taaleri Energia on suomalainen uusiutuvan energian rahastonhoitaja, jolla on yksi Euroopan suurimmista ja kyvykkäimmistä uusiutuvan energian sijoitustiimeistä. Tiimi hallinnoi 9,6 gigawatin tuuli-, aurinko- ja energiavarastojen portfoliota Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä. Kivinevan tuulipuiston hankekehittäjänä toimii Etha, joka on suomalainen tuulivoima-alan johtava asiantuntijayritys.

Hankkeen kaavoitusaloite hyväksyttiin kunnassa maaliskuussa 2023. Projektikehitys
jatkuu YVA-menettelyllä (ympäristövaikutusten arviointi) ja alueen kaavoituksella. YVA valmistuu vuoden 2024 loppupuolella, jonka jälkeen myös kaavaluonnos on nähtävillä. Tämän jälkeen asetetaan nähtäville kaavaehdotus. Kaava on tarkoitus olla hyväksymiskäsittelyssä syksyllä 2025. Tällöin tuuli- ja aurinkopuiston rakennustyöt voidaan aloittaa vuoden 2026 aikana ja puiston ensimmäiset voimalat voisivat aloittaa tuotannon vuonna 2027.

Lataa tästä tarkempi aluekartta (JPG, 1,6 MB)

224–280 MW suunniteltu tuulivoiman kokonaisteho

100–300 MWp suunniteltu aurinkovoiman kokonaisteho
Vähentää n. 130 000 CO2
tonnia tuotantovuoden aikana
28 tuulivoimalaa
Energiaa 69 000 kotitaloudelle
620 GWh arvioitu vuosituotanto