Siikalatvan kunnassa sijaitseva Kivinevan tuulipuisto on kehitysvaiheessa

Kivinevan tuulivoimahanke on kehitysprosessin alussa. Hankealue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Siikalatvan kunnassa. Alustavasti alueelle suunnitellaan 28 voimalan tuulipuistoa ja sen oheen noin 100–300 MWp aurinkovoimaa.

Kivinevan tuulipuiston omistaa 100 % Taaleri Energia. Taaleri Energia on suomalainen tuuli- ja aurinkovoiman kehittäjä, rakennuttaja, energiantuottaja ja rahoittaja. Kivinevan tuulipuiston hankekehittäjänä toimii Etha Wind, joka on suomalainen tuulivoima-alan johtava asiantuntijayritys.

Hankkeen kaavoitusaloite hyväksyttiin kunnassa maaliskuussa 2023. Projektikehitys jatkuu YVA- menettelyllä (ympäristövaikutusten arviointi) ja alueen kaavoituksella. YVA valmistuu kesään 2024 mennessä, jonka jälkeen myös kaavaluonnos on nähtävillä. Tämän jälkeen asetetaan nähtäville kaavaehdotus. Kaava on tarkoitus olla hyväksymiskäsittelyssä kesällä 2025. Tällöin tuuli- ja aurinkopuiston rakennustyöt voidaan aloittaa vuoden 2025 aikana ja puiston ensimmäiset voimalat voisivat aloittaa tuotannon vuonna 2026.

Lataa tästä tarkempi aluekartta (PNG, 2,5 MB)

224–280 MW suunniteltu tuulivoiman kokonaisteho

100–300 MWp suunniteltu aurinkovoiman kokonaisteho
Vähentää n. 130 000 CO2
tonnia tuotantovuoden aikana
28 tuulivoimalaa
Energiaa 69 000 kotitaloudelle
620 GWh arvioitu vuosituotanto