Luontoselvitykset alkoivat Kivinevan hankealueella ja sähkönsiirtoreitillä maaliskuussa. Selvitykset jatkuvat läpi kesän syksyyn asti

Luontoselvityksetalkoivat Kivinevan hankealueella ja sähkönsiirtoreitillä maaliskuussa.Selvitykset jatkuvat läpi kesän syksyyn asti.